Efterfødselssamtale

I virkeligheden burde alle kvinder blive tilbudt en efterfødselssamtale efter deres fødsel. Men som det er nu, er det kun de kvinder, der har været igennem et kompliceret fødselsforløb, som får tilbuddet i det offentlige. En fødsel er for alle kvinder, og de personer, der medvirker, altid en stor oplevelse, som er forbundet med mange følelser. Mange kommer styrket igennem og føler, det muligt at klare alt i verden efterfølgende.

Men nogen står tilbage med en følelse af at være fuldstændig overrumplede, også selvom fødslen måske på papiret var helt normal. Man kan have en følelse af utilstrækkelighed, at have mistet kontrollen, at fhave en følelse af, at man var tilskuer til sin egen fødsel eller noget helt tredje. Uanset hvad, kan det i de fleste tilfælde være svært at bearbejde disse følelser alene. Her kan en efterfødselssamtale med en jordemoder være en rigtig god idé.

Samtale hos private jordemødre

Til en efterfødselssamtale hos Barriga kan vi i ro og mag gennemgå din/jeres fødselsoplevelse, ligegyldigt om det er 3 måneder eller 3 år siden, at fødslen fandt sted. Ofte er det forløsende at genfortælle sin historie og få refleksioner fra en jordemoder, som ved, hvad fødsler handler om.

Hvis du er gravid igen, kan vi sammen udarbejde en fødselsplan til den kommende fødsel. Det kan være en rigtig god måde at håndtere bekymringer for den forestående fødsel.
Medbring gerne journal fra din fødsel (skal rekvireres ved sekretariatet på sygehuset, hvor du har født).

Der sættes 90 minutter af til en efterfødselssamtale.
Sygeforsikring danmark, yder tilskud til ammehjælp
Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark"?
Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til efterfødselssamtale, når betingelserne for tilskud er opfyldt.