Værdigrundlag

Barriga - et aktivt jordemoderhus, er en privat jordemoderklinik i Aarhus ved Risskov. Her er nærvær, god tid, kvalitet og erfaring i højsædet. Vi sætter altid god tid af til konsultationerne, så vi sammen med dig/jer kan nå at komme i dybden med de emner, der er vigtige for dig/jer. Vores samtaler er naturligvis fortrolige.

Vi vægter ligeledes sikkerhed og tryghed højt og er derfor også stolte af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn marts 2019 og fundet klinikken: "Sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik." Du kan læse hele rapporten her

Om navnet Barriga

Barriga betyder “mave” på portugisisk og spansk. Lea har tilbragt 3 år af sin barndom i Brasilien, og for hende udtrykker Barriga tryghed, nærhed og spirende sundhed. Det er dér, vi alle kommer fra. Derfor var navnet "Barriga" oplagt til at definere dette jordemoderhus.
Sygeforsikring danmark, yder tilskud til ammehjælp
Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark"?
Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til næsten alle ydelser hos Barriga - et aktivt jordemoderhus, når betingelserne for tilskud er opfyldt.