Fødselsforberedelse

I Barriga underviser jordemoder Marie Sommer og jordemoder Lea Bøgelund Laugesen i fødselsforberedelse. Vi bruger det fantastiske og massivt gennemprøvede koncept MamaProfylax, som indeholder alt, hvad vi som jordemødre finder uundværligt at have med til en fødsel, hvad end det er første barn, der skal fødes, eller nummer 4.

Vi anbefaler kurset 6-8 uger før termin.
Fødselsforberedelse tilbydes som:

Holdundervisning
Privat

Webinar

Fødselsforberedelse og forskning

Forskning viser, at fødselsforberedelse har en klar forebyggende effekt. Fødselsforberedelse giver lavere bekymringsniveau, kortere fødsler, mindre behov for medicinsk smertelindring under fødslen og i det hele taget bedre fødselsoplevelser.

Det at have udstyret sig med en rygsæk fyldt med konkrete redskaber til at gennemgå en af de største fysiske - og måske også psykiske - præstationer i livet, giver en følelse af kontrol, tro på egne evner og en forståelse af, hvad der sker i kroppen under fødslen. Forestil dig forskellen på at skulle til en stor eksamen og ikke have forberedt sig i forhold til at have forberedt sig godt.

Partnerens vigtige rolle

Fødselsforberedelsen hos os er 100% partnerinddragende. Det betyder i praksis, at den person, der skal med til fødslen trænes i teknikkerne på lige fod med den gravide. Dermed står du som gravid ikke med det fulde ansvar for at huske det hele på selve fødselsdagen.

Du har en fødselscoach, som kender dig godt og kan lede vejen, hvis der er behov herfor. Det, at I har hørt det samme blive fortalt, skaber tryghed, fælles ejerskab over den kommende fødsel og samhørighed.

Erfaring og faglighed

Fødselsforberedelse udføres af mange forskellige faggrupper, men i fødslernes verden er der mange nuancer og aspekter, som bedst forstås, hvis man har set mange børn komme til verden.

Både Marie og Lea har mange års erfaring fra fødegangene og tager jævnligt vagter på Skejby Sygehus og Randers Regionshospital. Vores fødselsforberedelse er derfor meget tro mod den gældende praksis. Vi har stor ydmyghed overfor fødsler, og vi ved, at der ikke er ”one size fits all”.
Sygeforsikring danmark, yder tilskud til ammehjælp
Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark"?
Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til fødselsforberedelse, når betingelserne for tilskud er opfyldt.